Group members

Fellows:

李传锋 (Chuan-Feng Li)

项国勇 (Guo-Yong Xiang)

许金时 (Jin-Shi Xu)

陈 耕 (Geng Chen)

唐建顺 (Jian-Shun Tang)

许小冶 (Xiao-Ye Xu)

周宗权 (Zong-Quan Zhou)

 

Graduate Students:

孙永南 (Yong-Nan Sun), 孙 凯 (Kai Sun), 华怡林 (Yi-Lin Hua), 肖 芽 (Ya Xiao), 刘 肖 (Xiao Liu),

杨天书 (Tian-Shu Yang), 李宗峰 (Zong-Feng Li), 李佩耘(Pei-Yun Li), 马 钰 (Yu Ma),

刘 超 (Chao Liu), 梁澎军 (Peng-Jun Liang), 潘维韦 (Wei-Wei Pan), 王琴琴 (Qin-Qin Wang),

闫飞飞 (Fei-Fei Yan), 唐俊峰 (Jun-Feng Tang), 刘伟 (Wei Liu)

 

Graduated PhDs:

孙 君 (Jun Sun), 陈 磊 (Lei Chen), 葛荣春 (Rong-Chun Ge)理玉龙 (Yu-Long Li), 邹 扬 (Yang Zou)