Publications

1. Zhao-Di Liu, Henri Lyyra, Yong-Nan Sun, Bi-Heng Liu, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo, Sabrina Maniscalco & Jyrki Piilo, Experimental implementation of fully controlled dephasing dynamics and synthetic spectral densities, Nature Communications, volume 9, article number: 3453 – Published 27 August 2018.

2. Tian-Shu Yang, Zong-Quan Zhou, Yi-Lin Hua, Xiao Liu, Zong-Feng Li, Pei-Yun Li, Yu Ma, Chao Liu, Peng-Jun Liang, Xue Li, Yi-Xin Xiao, Jun Hu, Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, Multiplexed storage and real-time manipulation based on a multiple degree-of-freedom quantum memory, Nature Communications, volume 9, article number: 3407 – Published 24 August 2018.

3. Geng Chen, Lijian Zhang, Wen-Hao Zhang, Xing-Xiang Peng, Liang Xu, Zhao-Di Liu, Xiao-Ye Xu, Jian-Shun Tang, Yong-Nan Sun, De-Yong He, Jin-Shi Xu, Zong-Quan Zhou, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Achieving Heisenberg-Scaling Precision with Projective Measurement on Single Photons, Physical Review Letters 121, 060506 – Published 8 August 2018.

4. Kang-Da Wu, Zhibo Hou, Yuan-Yuan Zhao, Guo-Yong Xiang, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo, Jiajun Ma, Qiong-Yi He, Jayne Thompson, and Mile Gu, Experimental Cyclic Interconversion between Coherence and Quantum Correlations, Physical Review Letters 121, 050401 – Published 2 August 2018.

5. Xiao-Min Hu, Yu Guo, Bi-Heng Liu, Yun-Feng Huang, Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, Beating the channel capacity limit for superdense coding with entangled ququarts, Science Advances, volume 4, number 7 – Published 20 July 2018.

6. Xiao-Ye Xu, Qin-Qin Wang, Wei-Wei Pan, Kai Sun, Jin-Shi Xu, Geng Chen, Jian-Shun Tang, Ming Gong, Yong-Jian Han, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Measuring the Winding Number in a Large-Scale Chiral Quantum Walk, Physical Review Letters 120, 260501 – Published 26 June 2018.

7. Xiao-Min Hu, Bi-Heng Liu, Yu Guo, Guo-Yong Xiang, Yun-Feng Huang, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo, Observation of Stronger-than-Binary Correlations with Entangled Photonic Qutrits, Matthias Kleinmann, Tamás Vértesi, and Adán Cabello, Physical Review Letters 120, 180402 – Published 4 May 2018. [Editors’ Suggestion]

8. Jiangwei Shang, Huangjun Zhu, Jian Li, Yuan Yuan, Kang-Da Wu, Guo-Yong Xiang, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Deterministic realization of collective measurements via photonic quantum walks, Zhibo Hou, Jun-Feng Tang, Nature Communications, volume 9, article number: 1414 – Published 12 April 2018.

9. Kai Sun, Xiang-Jun Ye, Ya Xiao, Xiao-Ye Xu, Yu-Chun Wu, Jin-Shi Xu, Jing-Ling Chen, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Demonstration of Einstein–Podolsky–Rosen steering with enhanced subchannel discrimination, npj Quantum Information, volume 4, Article number: 12 – Published 19 February 2018.

10. Shang Yu, Yi-Tao Wang, Zhi-Jin Ke, Wei Liu, Yu Meng, Zhi-Peng Li, Wen-Hao Zhang, Geng Chen, Jian-Shun Tang, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Experimental Investigation of Spectra of Dynamical Maps and their Relation to non-Markovianity, Physical Review Letters 120, 060406 – Published 8 February 2018.

11. Geng Chen, Nati Aharon, Yong-Nan Sun, Zi-Huai Zhang, Wen-Hao Zhang, De-Yong He, Jian-Shun Tang, Xiao-Ye Xu, Yaron Kedem, Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, Heisenberg-scaling measurement of the single-photon Kerr non-linearity using mixed states, Nature Communications 9, 93 – Published 08 January 2018.

12. Kang-Da Wu, Zhibo Hou, Han-Sen Zhong, Yuan Yuan, Guo-Yong Xiang, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Experimentally obtaining maximal coherence via assisted distillation process, Optica 4, 454 – Published 17 April 2017.

13. Ya Xiao, Xiang-Jun Ye, Kai Sun, Jin-Shi Xu, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Demonstration of Multisetting One-Way Einstein-Podolsky-Rosen Steering in Two-Qubit Systems, Physical Review Letters 118, 140404 – Published 5 April 2017. [Editors' Suggestion]

14. Yuan-Yuan Zhao, Markus Grassl, Bei Zeng, Guo-Yong Xiang, Chao Zhang, Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, Experimental detection of entanglement polytopes via local filters, npj Quantum Information 3, 11 – Published 20 March 2017.

15. Yi-Tao Wang, Jian-Shun Tang, Zhi-Yuan Wei, Shang Yu, Zhi-Jin Ke, Xiao-Ye Xu, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Directly Measuring the Degree of Quantum Coherence using Interference Fringes, Physical Review Letters 118, 020403 – Published 12 January 2017.

16. Bi-Heng Liu, Xiao-Min Hu, Jiang-Shan Chen, Yun-Feng Huang, Yong-Jian Han, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo, and Adán Cabello, Nonlocality from Local Contextuality, Physical Review Letters 117, 220402 – Published 23 November 2016.

17. Jin-Shi Xu, Kai Sun, Yong-Jian Han, Chuan-Feng Li, Jiannis K. Pachos & Guang-Can Guo, Simulating the exchange of Majorana zero modes with a photonic system, Nature Communications 7, 13194 – Published 25 October 2016.

18. Experimental Test of Compatibility-Loophole-Free Contextuality with Spatially Separated Entangled Qutrits, Xiao-Min Hu, Jiang-Shan Chen, Bi-Heng Liu, Yu Guo, Yun-Feng Huang, Zong-Quan Zhou, Yong-Jian Han, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Physical Review Letters 117, 170403 – Published 20 October 2016.

19. Jian-Shun Tang, Yi-Tao Wang, Shang Yu, De-Yong He, Jin-Shi Xu, Bi-Heng Liu, Geng Chen, Yong-Nan Sun, Kai Sun, Yong-Jian Han, Chuan-Feng Li & Guang-Can Guo, Experimental investigation of the no-signalling principle in parity–time symmetric theory using an open quantum system, Nature Photonics 10, 642–646 – Published 08 August 2016.

20. Zhibo Hou, Huangjun Zhu, Guo-Yong Xiang, Chuan-Feng Li & Guang-Can Guo, Achieving quantum precision limit in adaptive qubit state tomography, npj Quantum Information 2, 16001 – Published 23 February 2016.

21. Jin-Shi Xu, Man-Hong Yung, Xiao-Ye Xu, Jian-Shun Tang, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo Robust bidirectional links for photonic quantum networks, Science Advances – Published 08 Jan 2016.

22. Jian Wang, Peng-YinJie Lv, Jin-Ming Cui, Bi-Heng Liu, Jian-Shun Tang, Yun-Feng Huang, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Generation of Nondegenerate Narrow-Band Photon Pairs for a Hybrid Quantum Network, Physical Review Applied 4, 064011 – Published 29 December 2015.

23. Chao Zhang, Yun-Feng Huang, Zhao Wang, Bi-Heng Liu, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Experimental Greenberger-Horne-Zeilinger-Type Six-Photon Quantum Nonlocality, Physical Review Letters 115, 260402 – Published 23 December 2015.

24. Jian-Shun Tang, Zong-Quan Zhou, Yi-Tao Wang, Yu-Long Li, Xiao Liu, Yi-Lin Hua, Yang Zou, Shuang Wang, De-Yong He, Geng Chen, Yong-Nan Sun, Ying Yu, Mi-Feng Li, Guo-Wei Zha, Hai-Qiao Ni, Zhi-Chuan Niu, Chuan-Feng Li & Guang-Can Guo, Storage of multiple single-photon pulses emitted from a quantum dot in a solid-state quantum memory, Nature Communications 6 – Published 15 October 2015.

25. Zong-Quan Zhou, Susana F. Huelga, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Experimental Detection of Quantum Coherent Evolution through the Violation of Leggett-Garg-Type Inequalities, Physical Review Letters 115, 113002 – Published 9 September 2015.

26. Zong-Quan Zhou, Yi-Lin Hua, Xiao Liu, Geng Chen, Jin-Shi Xu, Yong-Jian Han, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Quantum Storage of Three-Dimensional Orbital-Angular-Momentum Entanglement in a Crystal, Physical Review Letters 115, 070502 – Published 13 August 2015.

27. Yuan-yuan Zhao, Neng-kun Yu, Pawel Kurzynski, Guo-yong Xiang, Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, Experimental realization of generalized qubit measurements based on quantum walks, Physical Review A 91, 042101 (2015).

28. *Zhang Chi, Li Chuan-Feng, Guo Guang-Can, Experimental demonstration of photonic quantum ratchet, Science Bulletin 60, 249 (2015).

29. *Xu Jin-Shi, Li Chuan-Feng, Quantum integrated circuit: classical characterization, Science Bulletin 60, 141 (2015).

30. *Kai Sun, Jin-Shi Xu, Xiang-Jun Ye, Yu-Chun Wu, Jing-Ling Chen, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Experimental Demonstration of the Einstein-Podolsky-Rosen Steering Game Based on the All-Versus-Nothing Proof, Physical Review Letters 113, 140402 (2014).

31. *B.-H. Liu, S.Wiβmann, X.-M. Hu, C. Zhang, Y.-F. Huang, C.-F. Li, G.-C. Guo, A. Karlsson, J. Piilo & H.-P. Breuer, Locality and university of quantum memory effects, Scientific Reports 4, 6327 (2014).

32. *Guo-Yong Xiang, Zhi-Bo Hou, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo, Heinz-Peter Breuer, Elsi-Mari Laine and Jyrki Piilo, Entanglement distribution in optical fibers assisted by nonlocal memory effects, EPL 107, 54006 (2014).

33. *Geng Chen, Yang Zou, Xiao-Ye Xu, Jian-Shun Tang, Yu-Long Li, Jin-Shi Xu, Yong-Jian Han, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo, Hai-Qiao Ni, Ying Yu, Mi-Feng Li, Guo-Wei Zha, Zhi-Chuan Niu, Yaron Kedem, Experimental Test of the State Estimation-Reversal Tradeoff Relation in General Quantum Measurements, Physical Review X 4, 021043 (2014).

34. *Zhe Guan, Huan He, Yong-Jian Han, Chuan-Feng Li, F. Galve, and Guang-Can Guo, Entangling power of two-qubit gates on mixed states, Physical Review A 89, 012324 (2014).

35. *Xiao-Ye Xu, Yong-Jian Han, Kai Sun, Jin-Shi Xu, Jian-Shun Tang, Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, Quantum simulation of dynamics of Landau-Zener model supporting Kibble-Zurek mechanism, Physical Review Letters 112, 035701 (2014).

36. *Jin-Shi Xu, Man-Hong Yung, Xiao-Ye Xu, Sergio Boixo, Zheng-Wei Zhou, Chuan-Feng Li, Alan Aspuru-Guzik, and Guang-Can Guo, Demon-like Algorithmic Quantum Cooling and its Realization with Quantum Optics, Nature Photonics 8, 113 (2014).

37. *Jin-Shi Xu, Kai Sun, Chuan-Feng Li, Xiao-Ye Xu, Guang-Can Guo, Erika Andersson, Rosario Lo Franco & Giuseppe Compagno, Experimental recovery of quantum correlations in absence of system-environment back-action, Nature Communications 4, 2851 (2013).

38. *Zong-Quan Zhou, Jian Wang, Chuan-Feng Li & Guang-Can Guo,Efficient spectral hole-burning and atomic frequency comb storage in Nd3+:YLiF4, Scientific Reports 3, 2754 (2013).

39. *Yi-Tao Wang, Jian-Shun Tang, Yu-Long Li, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Proposal for generating telecommunication-wavelength entangled photon pairs from a quantum dot by frequency down-conversion, Physical Review A 88, 034302 (2013).

40. *Yu-Long Li, Jian-Shun Tang, Yi-Tao Wang, Yu-Chun Wu, Yong-Jian Han, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo, Ying Yu, Mi-Feng Li, Guo-Wei Zha, Hai-Qiao Ni, and Zhi-Chuan Niu, Experimental investigation of quantum Simpson's paradox, Physical Review A 88, 015804 (2013).

41. *Jian-Shun Tang, Yu-Long Li, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo, Revisiting Bohr's principle of complementarity with a quantum device, Physical Review A 88, 014103 (2013).

42. *Xiao-Ye Xu, Yaron Kedem, Kai Sun, Lev Vaidman, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Phase estimation with weak measurement using a white light source, Physical Review Letters 111, 033604 (2013).

43. *Yun-Feng Huang, Meng Li, Dong-Yang Cao, Chao Zhang, Yong-Sheng Zhang, Bi-Heng Liu, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Experimental test of state-independent quantum contextuality of an indivisible quantum system, Physical Review A 87, 052133 (2013).

44. *Bi-Heng Liu, Dong-Yang Cao, Yun-Feng Huang, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo, Elsi-Mari Laine, Heinz-Peter Breuer & Jyrki Piilo, Photonic realization of nonlocal memory effects and non-Markovian quantum probes, Scientific Reports 3, 1781 (2013).

45. *Zong-Quan Zhou, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Experimental observation of optical precursors in optically pumped crystals, Physical Review A 87, 045801 (2013).

46. *Bi Feng and Li Chuan-Feng, Fractals in quantum information process, Chinese Physics Letters 30, 010306 (2013).

47. *Jin-Shi Xu, Chuan-Feng Li, Quantum discord under system-environment coupling: the two-qubit case, International Journal of Modern Physics B 27, 1345054 (2013).

48. 周宗权,李传锋,固态量子存储,科学通报, 58卷第4期, 287-293 (2013).

49. *Sun Yong-Nan, Zou Yang, Ge Rong-Chun, Tang Jian-Shun, Li Chuan-Feng, Violation of Leggett-Garg Inequalities in Single Quantum Dots, Chinese Physics Letters 29, 120302 (2012).

50. *Li Chuan-Feng, Chen Geng, Gong Ming, Ni Hai-Qiao, Niu Zhi-Chuan, Experimental Research on Carrier Redistribution in InAs/GaAs Quantum Dots, Chinese Physics Letters 29, 097201 (2012).

51. *Li Yu-Long, Chen Geng, Tang Jian-Shun, Li Chuan-Feng, Correlation of Exciton and Biexciton from a Single InAs Quantum Dot, Chinese Physics Letters 29, 094201 (2012).

52. *Jian-Shun Tang, Yu-Long Li, Xiao-Ye Xu, Guo-Yong Xiang, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Realization of quantum Wheeler’s delayed-choice experiment, Nature Photonics 6, 600 (2012).

53. *Elsi-Mari Laine, Heinz-Peter Breuer, Jyrki Piilo, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Nonlocal Memory Effects in the Dynamics of Open Quantum Systems, Physical Review Letters 108, 210402 (2012).

54. *Zong-Quan Zhou, Wei-Bin Lin, Ming Yang, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Realization of Reliable Solid-State Quantum Memory for Photonic Polarization Qubit, Physical Review Letters 108, 190505 (2012).

55. *Kai-Min Duan, Chuan-Feng Li, Entanglement-assisted entropic uncertainty principle, Frontiers of Physics 7, 259 (2012).

56. *Ge Rong-Chun, Li Chuan-Feng, Guo Guang-Can, Spin dynamics in the XY model, Chinese Physics Letters 29, 030307 (2012).

57. *Jian-Shun Tang, Chuan-Feng Li, Yu-Long Li, Xu-Bo Zou, Guang-Can Guo, Heinz-Peter Breuer, Elsi-Mari Laine and Jyrki Piilo, Measuring non-Markovianity of processes with controllable system-environment interaction, Europhysics Letters 97, 10002 (2012). 【入选Highlights 2012 of EPL】

58. 周正威, 陈巍, 孙方稳, 项国勇, 李传锋,量子信息技术纵览,科学通报 57 (17), 1498-1525 (2012)。

59. 段开敏,李传锋,量子信息物理基础研究进展,中国科学:物理学 力学 天文学 42, 1176 (2012)。

60. 唐建顺,李传锋,光是什么,是波还是粒子,科学 64 (6) 7-11 (2012)。

61. *Wei-Bin Lin, Zong-Quan Zhou, Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, Proposed solid state Faraday anomalous dispersion optical filter, Physical Review A 84, 055803 (2011).

62. *Chuan-Feng Li, Yang Zou, Jin-Shi Xu, Rong-Chun Ge and Guang-Can Guo, Nonclassical correlation of cascaded photon pairs emitted from quantum dots, Physical Review A 84, 054302 (2011).

63. *Li Chuan-Feng, Wang Hao-Tian, Yuan Hong-Yuan, Ge Rong-Chun, Guo Guang-Can, Non-Markovian dynamics of quantum and classical correlations in the presence of system-bath coherence, Chinese Physics Letters 28, 120302 (2011).

64. *Yun-Feng Huang, Bi-Heng Liu, Liang Peng, Yu-Hu Li, Li Li, Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, Experimental Generation of an Eight-photon Greenberger-Horne-Zeilinger State, Nature Communications 2, 546 (2011).

65. *Chuan-Feng Li, Zong-Quan Zhou, Heejeong Jeong, and Guang-Can Guo, Approach to accurately measuring the speed of optical precursors, Physical Review A 84, 043803 (2011).

66. *Jin-Shi Xu, Chuan-Feng Li, Xu-Bo Zou & Guang-Can Guo, Experimental violation of the Leggett-Garg inequality under decoherence. Scientific Reports 1, 101 (2011).

67. *Chuan-Feng Li, Jin-Shi Xu, Xiao-Ye Xu, Ke Li, Guang-Can Guo, Experimental investigation of the entanglement assisted entropic uncertainty principle, Nature Physics 7, 752-756 (2011).

68. *Bi-Heng Liu, Li Li, Yun-Feng Huang, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo, Elsi-Mari Laine, Heinz-Peter Breuer and Jyrki Piilo, Experimental control of the transition from Markovian to non-Markovian dynamics of open quantum systems, Nature Physics 7, 931 (2011).

69. *Peng Liang, Huang Yun-Feng, Li Li, Liu Bi-Heng, Li Chuan-Feng, Guo Guang-Can, Experimental Demonstration of Largeness in Bipartite Entanglement Sudden Death, Chinese Physics Letters 28, 070308 (2011).

70. *Chuan-Feng Li, Jian-Shun Tang, Yu-Long Li, and Guang-Can Guo, Experimentally witnessing the initial correlation between an open quantum system and its environment, Physical Review A 83, 064102 (2011).

71. *Hao-Tian Wang, Chuan-Feng Li, Yang Zou, Rong-Chun Ge, Guang-Can Guo, Non-Markovian Entanglement Sudden Death and Rebirth of a Two-Qubit System in the Presence of System-Bath Coherence, Physica A 390, 3183 (2011).

72. *Xiao-Ye Xu, Jin-Shi Xu, Chuan-Feng Li, Yang Zou and Guang-Can Guo, Experimental demonstration of nonlocal effects in the partial-collapse measurement and reversal process, Physical Review A 83, 010101(R) (2011).

73. *Chuan-Feng Li, Xiao-Ye Xu, Jian-Shun Tang, Jin-Shi Xu, and Guang-Can Guo, Ultrasensitive phase estimation with white light, Physical Review A 83, 044102 (2011).

74. *Yun-Feng Huang, Liang Peng, Li Li, Bi-Heng Liu, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Experimental demonstration of decoherence-induced spontaneous symmetry breaking, Physical Review A 83, 052105 (2011).

75. *Tang Jian-Shun, Li Yu-Long, Li Chuan-Feng, Xu Jin-Shi, Chen Geng, Zou Yang, Zhou Zong-Quan, Guo Guang-Can, Experimental violation of multiple-measurement time-domain Bell’s inequalities, Chinese Physics Letters 28, 060304 (2011).

76. ShengLi Zhang, XuBo Zou, ChuanFeng Li, ChenHui Jin, GuangCan Guo, Information-disturbance tradeoff in sending direction information via antiparallel quantum spin, J. Phys. A-Math. & Theo. 43, 235301 (2010).

77. *Lei Chen, Chuan-Feng Li, Ming Gong and Guang-Can Guo, Quantum Parrondo game based on quantum ratchet effect, Physica A 389, 4071 (2010).

78. *Xiao-Ye Xu, Jin-Shi Xu, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Measurement-induced quantum entanglement recovery, Physical Review A 82, 022324 (2010).

79. *Jin-Shi Xu, Chuan-Feng Li, Cheng-Jie Zhang, Xiao-Ye Xu, Yong-Sheng Zhang and Guang-Can Guo, Experimental investigation of the non-Markovian dynamics of classical and quantum correlations, Physical Review A 82, 042328 (2010).

80. *Geng Chen, Chuan-Feng Li, Zhen-Qiang Yin, Yang Zou, Li-Xin He and Guang-Can Guo, Hyper-entangled photon pairs from single quantum dots, Europhysics Letters 89, 44002 (2010).

81. *Rong-Chun Ge, Chuan-Feng Li, Ming Gong and Guang-Can Guo, Partial measurement induced entanglement dynamics in Josephson-junction system, Europhysics Letters 89, 48005 (2010).

82. *Jin-Shi Xu, Chuan-Feng Li, Ming Gong, Xu-Bo Zou, Cheng-Hao Shi, Geng Chen, and Guang-Can Guo, Experimental demonstration of photonic entanglement collapse and revival, Physical Review Letters 104, 100502 (2010).

83. *Jin-Shi Xu, Xiao-Ye Xu, Chuan-Feng Li, Cheng-Jie Zhang, Xu-Bo Zou, Guang-Can Guo, Experimental investigation of classical and quantum correlations under decoherence, Nature Communications 1, 7 (2010).

84. *Rong-Chun Ge, Ming Gong, Chuan-Feng Li, Jin-Shi Xu, and Guang-Can Guo, Quantum correlation and classical correlation dynamics in the spin-boson model, Physical Review A 81, 064103 (2010).

85. *Zong-Quan Zhou, Chuan-Feng Li, Geng Chen, Jian-Shun Tang, Yang Zou, Ming Gong, and Guang-Can Guo, Phase compensation enhancement of photon pair entanglement generated from biexciton decay in quantum dots, Physical Review A 81, 064302 (2010).

86. *Yang Zou, Ming Gong, Chuan-Feng Li, Geng Chen, Jian-Shun Tang and Guang-Can Guo, Entanglement dynamics of photon pairs emitted from quantum dot, Physical Review A 81, 064303 (2010).

87. *Ming Gong, Geng Chen, Lixin He, Chuan-Feng Li, Jian-Shun Tang, Fang-Wen Sun, Zhi-Chuan Niu, She-Song Huang, Yong-Hua Xiong, Hai-Qiao Ni and Guang-Can Guo, Direct observation of excitonic polaron in InAs/GaAs quantum dots, Europhysics Letters 90, 37004 (2010).

88. He LiXin, Zhang WeiWei, Gong Ming, Li ChuanFeng, Guo GuangCan, Hidden correlations of exciton complexes in self-assembled quantum dots and rings, 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPTICS OF EXCITONS IN CONFINED SYSTEMS (OECS11), Journal of Physics Conference Series Vol.210 (2010).

89. *许金时,李传锋,张永生,郭光灿,量子关联,物理 39, 729 (2010)。

90. *Jin-Shi Xu, Chuan-Feng Li, Xiao-Ye Xu, Cheng-Hao Shi, Xu-Bo Zou and Guang-Can Guo, Experimental characterization of entanglement dynamics in noisy channels, Physical Review Letters 103, 240502 (2009).

91. ShengLi Zhang, XuBo Zou, Song Yang, ChuanFeng Li, ChenHui Jin, and GuangCan Guo, Steady atomic entanglement in cavity QED without state initialization, Physical Review A 80, 062320 (2009).

92. Song Yang, Ming Gong, ChuanFeng Li, XuBo Zou, and GuangCan Guo, Optically pumping hole spins in coupled quantum dot molecules into a steady state of high concurrence entanglement, Physical Review B 80, 235322 (2009).

93. Weiwei Zhang, Ming Gong, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo, and Lixin He, Temperature dependence of exciton complexes photoluminescence spectra in self-assembled InAs/GaAs quantum rings, Journal of Applied Physics 106, 104314 (2009).

94. *Lei Chen, Chuan-Feng Li, Ming Gong, Guang-Can Guo, Entropy in quantum ratchet for a delta-kicked model, Physica A 388, 4328 (2009).

95. ShengLi Zhang, XuBo Zou, ChuanFeng Li, ChenHui Jin and GuangCan Guo, Characterization of photon statistics in a single-photon source via variable attenuation, Physical Review A 80, 043807 (2009).

96. *Bi-Heng Liu, Yun-Feng Huang, Yan-Xiao Gong, Fang-Wen Sun, Yong-Sheng Zhang, Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, Experimental demonstration of quantum contextuality with nonentangled photons, Physical Review A 80, 044101 (2009).

97. *Geng Chen, Jian-Shun Tang, Chuan-Feng Li, Ming Gong, Yang Zou, Jin-Shi Xu, Lei Chen, Li-Xin He and Guang-Can Guo, Convenient exciton lifetime measurement of quantum dots with high resolution, Physica E 42, 196 (2009).

98. Yu-Li Dong, Xu-Bo Zou, Sheng-Li Zhang, Song Yang, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo, Cavity-QED-Based phase gate for photonic qubits, Journal of Modern Optics 56, 1230 (2009).

99. Song Yang, Ming Gong, Chuanfeng Li, Cheng Zhao, Xubo Zou, and Guangcan Guo, Three-qubit PHASE gate in lateral quantum dots: Influence of the acoustic phonon and quantum-dot configuration, Physical Review A 80, 022309 (2009).

100. *Chen Geng, Xu Jin-Shi, Li Chuan-Feng, Gong Ming, Chen Lei, Guo Guang-Can, Experimental Demonstration of Deterministic Entanglement Transformation, Chinese Physics Letters 26, 084207 (2009).

101. ShengLi Zhang, XuBo Zou, ChuanFeng Li, ChenHui Jin and GuangCan Guo, A universal coherent source for quantum key distribution, Chinese Science Bulletin 54, 1863 (2009).

102. *Lei Chen, Chuan-Feng Li, Ming Gong, Fan-Wen Sun and Guang-Can Guo, A new analysis of multi-photon interference, Europhysics Letters 85, 14001 (2009).

103. *Jian-Shun Tang, Chuan-Feng Li, Ming Gong, Geng Chen, Yang Zou, Jin-Shi Xu, and Guang-Can Guo, Direct observation of single InAs/GaAs quantum dot spectrum without mesa or mask, Physica E 41, 797 (2009).

104. *Jin-Shi Xu, Chuan-Feng Li, Ming Gong, Xu-Bo Zou, Lei Chen, Geng Chen, Jian-Shun Tang and Guang-Can Guo, Measurement-induced quantum coherence recovery, New Journal of Physics 11, 043010 (2009).

105. 周正威,涂涛,龚明,李传锋,胡勇,杨勇,郭光灿,量子计算的进展和展望,物理学进展 29,127(2009)。

106. 张胜利,邹旭波,李传锋,金晨辉,郭光灿,一类普适的量子密码相干光源,科学通报 54, 1055 (2009).

107. LiXin He, Ming Gong, ChuanFeng Li, Guang-Can Guo and Alex Zunger, Highly Reduced Fine-Structure Splitting in InAs/InP Quantum Dots Offering an Efficient On-Demand Entangled 1.55-um Photon Emitter, Physical Review Letters 101, 157405 (2008).

108. *Jin-Shi Xu, Chuan-Feng Li, Lei Chen, Xu-Bo Zou and Guang-Can Guo, Experimental realization of the optimal universal and phase-covariant quantum cloning machines, Physical Review A 78, 032322 (2008).

109. Pei Zhang, Yong-Sheng Zhang, Yun-Feng Huang, Liang Peng, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo, Optical realization of quantum gambling machine, Europhysics Letters 82, 30002 (2008).

110. Ming Gong, Kaimin Duan, Chuan-Feng Li, R. Magri, G. A. Narvaez, and Lixin He, Electronic structure of self-assembled InAs∕InP quantum dots: Comparison with self-assembled InAs∕GaAs quantum dots, Physical Review B 77, 045326 (2008).
111. Weiwei Zhang, Ziqiang Su, Ming Gong, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo, and Lixin He, Giant optical anisotropy in cylindrical self-assembled InAs/GaAs quantum rings, Europhysics Letters 83, 67004 (2008).
112. Guo-Ping Guo, Xi-Feng Ren, Yun-Feng Huang, Chuan-Feng Li, Ze-Yu Ou and Guang-Can Guo, Observation of two-photon coherence in plasmon-assisted transmission, Physics Letters A 361, 218 (2007).
113. Fang-Wen Sun, Jian-Ming Cai, Jin-Shi Xu, Geng Chen, Bi-Heng Liu, Chuan-Feng Li, Zheng-Wei Zhou and Guang-Can Guo, Experimental measurement of multidimensional entanglement via equivalent symmetric projection, Physical Review A 76, 052303 (2007).
114. *Jin-Shi Xu, Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, Generation of a high-visibility four-photon entangled state and realization of a four-party quantum communication complexity scenario, Physical Review A 74, 052311 (2006).
115. Ren Xi-Feng, Guo Guo-Ping, Li Jian, Li Chuan-Feng and Guo Guang-Can, Engineering of Multi-Dimensional Entangled States of Photon Pairs Using Hyper-Entanglement, Chinese Physics Letters 23, 552-555 (2006).
116. Xi-Feng Ren, Guo-Ping Guo, Yun-Feng Huang, Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, Plasmon-assisted transmission of high-dimensional orbital angular-momentum entangled state, Europhysics Letters 76, 753-759 (2006).
117. Yong-Sheng Zhang, Chuan-Feng Li, Yun-Feng Huang and Guang-Can Guo, Limitations of practical multiphoton decoherent-free states, Physical Review A 72, 012308 (2005).
118. 李传锋,郭光灿,量子调控——未来信息技术,物理通报,4-7,2005年第2期。
119. Yun-Feng Huang, Chuan-Feng Li, Yong-Sheng Zhang, Jian-Wei Pan, and Guang-Can Guo, Experimental Test of the Kochen-Specker Theorem with Single Photons, Physical Review Letters 90, 250401 (2003).
120. Yong-Sheng Zhang, Yun-Feng Huang, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Experimental preparation of the Werner state via spontaneous parametric down-conversion,Physical Review A 66, 062315 (2002).
121. Guo-Ping Guo, Chuan-Feng Li, Jian Li, and Guang-Can Guo, Scheme for the preparation of multiparticle entanglement in cavity QED, Physical Review A 65, 042102 (2002).
122. Peng Xue, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Addendum to “Efficient quantum-key-distribution scheme with nonmaximally entangled states”, Physical Review A 65, 034302 (2002).
123. Peng Xue, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Conditional efficient multiuser quantum cryptography network, Physical Review A 65, 022317 (2002).
124. Yi-Na Mo, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Distillation of the Greenberger-Horne-Zeilinger state from arbitrary tripartite states, Physical Review A 65, 024301 (2002).
125. *Yong-Sheng Zhang, Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, Comment on “Quantum key distribution without alternative measurement”, Physical Review A 63, 036301 (2001).
126. *Chuan-Feng Li, Yong-Sheng Zhang, Yun-Feng Huang and Guang-Can Guo, Quantum strategies of quantum measurement, Physics Letters A 280, 257-260 (2001).
127. Jiu-Cang Hao, Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, Controlled dense coding using GHZ state, Physical Review A 63, 054301 (2001).
128. *Guo-Ping Guo, Chuan-Feng Li, Bao-Sen Shi, Jian Li, and Guang-Can Guo, Quantum key distribution scheme with orthogonal product states, Physical Review A 64, 042301 (2001).
129. *Peng Xue, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Efficient quantum-key-distribution scheme with nonmaximally entangled states, Physical Review A 64, 032305 (2001).
130. Peng Xue, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, A two-party probabilistic communication complexity scenario via Werner states, Chinese Physics Letters 18, 1305-1307 (2001).
131. Hai-Dan Wen, Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, Telebroadcasting of a cat-like state via local operations, Chinese Physics Letters 18, 1159-1162 (2001).
132. Yong-Sheng Zhang, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Quantum key distribution via quantum encryption, Physical Review A 64, 024302 (2001)
133. Peng Xue, Chuan-Feng Li, Yong-Sheng Zhang and Guang-Can Guo, Three-party quantum communication complexity via entangled tripartite pure states, Journal of Optics B-Quantum and Semiclassical Optics 3, 219-222 (2001).
134. *Yun-Feng Huang, Wan-Li Li, Chuan-Feng Li, Yong-Sheng Zhang, Yun-Kun Jiang, and Guang-Can Guo, Optical realization of universal quantum cloning, Physical Review A 64, 012315 (2001).
135. *Yun-Feng Huang, Chuan-Feng Li, Yong-Sheng Zhang and Guang-Can Guo, Experimental test of CHSH inequality for non-maximally entangled states, Physics Letters A 287, 317-320 (2001).
136. *Guo-Ping Guo, Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, Quantum non-demolition measurement of nonlocal variables and its application in quantum authentication, Physics Letters A 286, 401-404 (2001).
137. Xiao-Feng Fan, Tao Yang , Jian Li, Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, Generating three-particle entanglement states, Physics Letters A 284, 59-62 (2001).
138. *Peng Xue, Yun-Feng Huang, Yong-Sheng Zhang, Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, Reducing the communication complexity with quantum entanglement, Physical Review A 64, 032304 (2001).
139. *Chuan-Wei Zhang, Zi-Yang Wang, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo, Realizing probabilistic identification and cloning of quantum states via universal quantum logic gates, Physical Review A 61, 062310 (2000).
140. *Chuan-Wei Zhang, Chuan-Feng Li, Zi-Yang Wang, and Guang-Can Guo, Probabilistic quantum cloning via Greenberger-Horne-Zeilinger States, Physical Review A 62, 042302 (2000).
141. *Chuan-Wei Zhang, Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, Quantum clone and states estimation for n-state system, Physics Letters A 271, 31-34 (2000).
142. Wan-Li Li, Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, Probabilistic teleportation and entanglement matching, Physical Review A 61, 034301 (2000).
143. *Jiu-Cang Hao, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo, Probabilistic dense coding and teleportation, Physics Letters A 278, 113-117 (2000).
144. 张永生,李传锋,郭光灿,量子对策论,物理,29卷,12期,740 (2000).
145. 李传锋,郭光灿,量子信息研究进展,物理学进展,20卷4期,407 (2000).
146. *Li ChuanFeng and Guo GuangCan, Interference of independent inhomogeneous Bose condensate via continuous measurement, Chinese Physics Letters 16, 864 (1999).
147. Chuan-Wei Zhang and Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, General strategies for discrimination of quantum states, Physics Letters A 261, 25 (1999).
148. *Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, The one-dimensional soliton state of Bose-Einstein condensate, Optics Communications 150, 219 (1998).
149. *Chuan-Feng Li and Guang-Can Guo, Quantum nondemolition measurement of the atom number of a Bose-Einstein condensate, Physics Letters A 248, 117 (1998).